reorganizare
  • Supravegherea operațiunilor de gestionare a patrimoniului;
  • Conducerea integrală sau parțială a activității;
  • Elaborarea planului de reorganizare a activității;
  • Supravegherea atentă a implementării planului de reorganizare și intervenția promptă acolo unde este cazul.