drept_civil

Consultanţă şi asistenţă juridică în materia dreptului succesoral, materia cărții funciare și publicității imobiliare,
Asistenţă juridică în negocierea tranzacţiilor imobiliare;
Asistenţă juridică privind încheierea/executarea/modificarea/încetarea contractelor de: vânzare-cumpărare, schimb, furnizare, închiriere, antrepriză, asociere în participaţiune, mandat, împrumut, întreţinere, rentă viageră, etc.;
Redactarea și susţinerea acţiunilor civile în faţa instanţelor de judecată în diferite faze procesuale;
Punerea în executare a hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti;
Consultanţă cu privire la diverse alte aspecte privind aplicarea legii civile.