insolventa_persoanei_fizice

Scopul Legii nr. 151/2015 îl reprezintă instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situaţiei financiare a debitorului persoană fizică, de bună-credinţă, acoperirea într-o măsură cât mai mare a pasivului acestuia şi descărcarea acestuia de datorii.
Procedurile de insolvenţă reglementate de noua lege sunt:
– procedura de insolvenţă pe bază de plan de rambursare a datoriilor;
– procedura judiciară de insolvenţă prin lichidare de active;
– procedura simplificată de insolvenţă.
Avantajele unei asemenea proceduri de insolvență sunt, în esență, următoarele:
–    dacă sunt executări silite începute, acestea se suspendă odată cu declanșarea procedurii de insolvență pentru persoanele fizice;
–    se stopează acumularea de dobânzi și penalități pentru întârzierea la plată;
–    sunt protejate persoanele fizice, debitori de bună credință;
–    se asigură un echilibru între interesele debitorilor, persoane fizice, și cele ale creditorilor.