drept_societar
 • Asistenţă juridică privind înfiinţarea, funcţionarea curentă, încetarea, dizolvarea, lichidarea, fuziunea, divizarea societăţilor comerciale
 • Asistenţă juridică privind înfiinţarea organizaţiilor non-profit (asociaţii, fundaţii)
 • Operaţiuni de majorare sau diminuare ale capitalului social al societăţilor comerciale
 • Deschiderea de sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe
 • Adunări generale ale asociaţilor/acţionarilor – procedură de organizare, asistare, reprezentare, înregistrare hotarâri, acţiuni în anularea hotarârilor
 • Redactarea, negocierea şi asigurarea de asistenţă de specialitate cu ocazia încheierii contractelor comerciale de orice fel (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, joint-venture, împrumut, comodat, mandat, gaj, ipotecă, cesiuni)
 • Fondul de comerţ – exploatare, protecţie si tranzacţii
 • Consultanţă juridică şi redactarea de rapoarte de consultanţă cu privire la orice aspecte de drept societar
 • Reprezentarea clienţilor în faţa instanţelor de judecată române precum şi în faţa instanţelor arbitrale
 • Asistenţă şi reprezentare în relaţia cu executorii judecătoreşti
 • Consultanţă în materia reorganizării extra-judiciare, proceduri de prevenție (concordat preventiv, mandat ad-hoc)
 • Consultanţă şi reprezentare în domeniul recuperării creanţelor neperformante