drept_familie

Asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ (la notar sau la instanța de judecată), acţiuni de partaj (împărţirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei); acţiuni care au ca obiect interesele minorilor, nulitatea căsătoriei, desfiinţarea şi desfacerea adopţiei, tutela, stabilirea şi/sau tăgada paternităţii, decăderea părintelui din drepturile părinteşti, precum și orice alte acțiuni ce vizează raporturile reglementate de dreptul familiei.