drept_comercial

Iniţierea şi susţinerea cererii privind deschiderea procedurii insolvenţei;
Asistenţă juridică şi reprezentare în procedura insolvenţei (declarații de creanță, contestații tabele de creanțe, contestații la măsurile luate de administratorul și/sau lichidatorul judiciar, acțiuni în anulare trensferuri patrimoniale, etc);
Asistenţă juridică și reprezentare în cazul proceselor în care se pune problema angajării răspunderii persoanelor fizice din cadrul debitorilor persoane juridice;
Asistenţă juridică şi reprezentare în cazul bancrutelor şi a altor infracţiuni din materia insolvenţei.
Asistarea şi reprezentarea în cadrul procedurii insolvenţei, în faţa instanţelor de judecată, în orice etapă procesuală, dar şi în faţta Adunărilor Creditorilor / Comitetului creditorilor;