dreptul_muncii

Asistenţă juridică şi reprezentare în litigii de muncă și de asigurări sociale.
Vă putem oferi consultanţă juridică în probleme de dreptul muncii, respectiv în probleme privind drepturile şi obligaţiile ce rezultă din contractele colective de muncă şi din contractele individuale de muncă. Astfel, asistenţa şi reprezentarea juridică în litigiile de muncă promovate de către angajaţi, societăţi/instituţii angajatoare, organizaţii sindicale se fereră la solicitări precum: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu; obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat; recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului; restituiri de sume încasate necuvenit; contestaţii împotriva deciziei de concediere a salariatului; contestaţii împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare; litigii în legatură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de muncă şi a clauzei de confidenţialitate; obţinerea în instanță a drepturilor salariale neplătite, etc.