drept_fiscal

Contestaţii împotriva actelor administrativ fiscale, inclusiv procedura prealabilă;
Asistenţă juridică şi reprezentare în toate procesele din materia contenciosului administrativ și fiscal.